Director

Xefa de Estudos

Secretaria

Representantes do Profesorado
 • Javier Ares
 • Ana Ávalos
 • Arturo Centelles
 • Ignacio Fernández
 • Traugott Graser
 • José M. Yáñez
Representantes do Alumnado

estudantescsmc@hotmail.com

 • Azazel Fernández
 • Susana Pérez
 • Eloy Vázquez
Representantes do Persoal Non Docente
 • Mª del Carmen Ares
Representante do Concello
 • José Antonio Acuña